پوکه معدنی نخودی

پوکه معدنی نخودی پوکه معدنی نخودی سایز نخودی به پوکه معدنی های بسایز ۵ الی ۱۰…

پوکه عدسی

پوکه عدسی پوکه عدسی قروه عایق بسیار خوب حرارت و گرما و صوت می‌باشد. به همین…

انواع پوکه

انواع پوکه انواع پوکه معدنی قروه که هر کدام کاربردهای خاصی دارند : ۱- پوکه سیاه…