پوکه سیاه قروه

پوکه سیاه چیست پوکه سیاه قروه نوعی پوکه معدنی میباشد که به صورت فله از معادن…